top of page
黃銅相架 Set C (3個)

黃銅相架 Set C (3個)

HK$120.00價格

HKD 120 / 3 個,最多有 2 套

1個細 Size (方形), 1 個中 Size (直) , 1 個大 Size (直)

 

細 Size: 15x15 cm (Display area 13.9x13.9 cm)

中 Size: 15x20.5 cm (Display area 14x19 cm)

大 Size: 18x22.5 cm (Display area 16.8x21 cm)

  • 租賃須知

    租用期為一星期 (7天6夜),拿取物品時需繳付相關物品的按金,歸還物品如有遺失或損毀至無法使用,按金將不獲退回,其他損毀情況按理賠償。

bottom of page